Dr inż. Piotr Bębenek

Wykładowca Politechniki Opolskiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz przedsiębiorca. Doktor nauk ekonomicznych oraz absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej - menedżer innowacji. Słuchacz Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Zawodowo zajmuję się szkoleniami z dziedziny komunikacji, wizerunku i marki oraz budowania strategii rozwoju. Doradza w obszarze poszukiwania i wdrażania rozwiązań kreatywnych i innowacyjnych. Współpraca z przedsiębiorstwami daje możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych, które w realny sposób wpływają na rozwój firm i ich właścicieli. W swojej pracy zawodowej integruję umiejętności osób z którymi pracuje i zwraca je na drogę dotąd dla nich nieznaną dzięki temu osoby te tworzą nowe wartości a tym samym nowe możliwości. Dzięki takiemu podejściu którym jest szczera i otwarta komunikacja doprowadza do powstawania nowych pomysłów wśród swoich współpracowników czy partnerów biznesowych. W wolnym czasie wspieram młodzież licealną w projektach giełdowych, gdzie młodzi inwestorzy uczą się prawdziwego inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego pasją jest siatkówka oraz gotowanie wieczorową porą.
Jego motto to... „kieruję swoje myśli na tory dotąd nieznane, dzięki temu uciekam od umysłowej stagnacji”