Dr hab. inż. Anna Król

Profesor uczelni, nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Swoją naukową działalność skupia wokół zagadnień związanych z inżynierią środowiska, a szczególnie z ocenami wpływu procesów i czynników środowiskowych na jakość produktów i materiałów. Bada poziom uwalniania metali ciężkich z produktów oraz z odpadów przemysłowych. Interesuje się metodami recyklingu odpadów z innowacyjnych produktów i technologii. Analizuje wpływ warunków środowiskowych na procesy starzenia się nowoczesnych materiałów.
Jest Dyrektorem Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich działającego na Politechnice Opolskiej, a utworzonego by rozwijać współpracę na linii nauka – biznes.
Realizuje projekty dla rozwoju uczelni, a także we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Była uczestnikiem wielu staży w przedsiębiorstwach oraz na ich rzecz realizuje prace badawcze. Jest członkiem wielu gremiów eksperckich i doradczych.
W pracy zawodowej stawia na tworzenie zgranych, interdyscyplinarnych zespołów, w których wzajemny szacunek obowiązuje wszystkich członków niezależnie od pełnionej funkcji i zakresu zadań. Uważa, że praca w takich zespołach przynosi sukcesy i satysfakcję.
Pracę zawodową wykonuje z pasją i traktuje ją jako wspaniałą przygodę… zwykle pełną wyzwań.