Adam Niedbalec 

Adam Niedbalec – Główny energetyk
Menadżer w obszarze zarządzania utrzymaniem infrastruktury technicznej i realizacji inwestycji mających na celu zredukowanie emisji CO2, a także poprawiających efektywność energetyczną firmy.